Skip to main content

Kultúrne dejiny 02/2022 / Cultural History 02/2022

V novembri 2022 vyšlo nové číslo časopisu Kutlúrne dejiny / In November 2022 was published a new issue of magazine Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles


„Slováci majú sklon hádať sa medzi sebou a rozdeľovať sa pre malichernosti.“

Rozhovor s historikom Michaelom J. Kopanicom

Stiahnuť / Download

HARPER, Kyle. The Fate of Rome : Climate, disease & The End of an Empire (Samuel Červeňanský)

PASTUCHA, Tomáš. Najstaršia mestská kniha Ružomberka : Prothocolon Maius 1527 – 1701. (Matej Tatarka)

BIANCO, Lino. The Ring Metaphor and the Spirit of Sofia and other essays. (Charles Briffa)

VLČEK, Radomír et al. Ne-svoboda, despocie a totalitarismus v kultuře a v kulturních dějinách : Oppression, Despotism and Totalitarianism in Culture and Cultural History. (Samuel Červeňanský)

DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. Človek vo vojne. Stratégie prežitia a sociálne dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku (Ján Golian)

Stiahnuť / Download

DUCHOŇOVÁ, Diana – HANULA, Matej et al. Človek raného novoveku. (Samuel Červeňanský)

KUŠNIRÁKOVÁ, Ingrid – MANNOVÁ, Elena (Eds.). „ZABRÁNIŤ BAHNU MORÁLNEHO ROZKLADU“ Storostlivosť o osirelé deti v Uhorsku/na Slovensku do roku 1945. (Katarína Jančová)

MEŠKOVÁ HRADSKÁ, Katarína. Židia v 1. ČSR : Politické ambície a sklamania. (Lukáš Tkáč)

HRUBOŇ, Anton a kol. Fašizmus náš slovenský : Korene, podoby a reflexie fašizmu na Slovensku (1919 – 1945). (Štefan Dvorský)

CSONTOS, Ladislav (zost.). Vendelín Javorka : Jezuitský kňaz, misionár a mučeník za jednotu kresťanov.(Tomáš Pastucha)

HANULA, Matej, DUCHOŇOVÁ, Diana a kol. Človek modernej doby.(Samuel Červeňanský)

Stiahnuť / Download

Atentát na Heydricha a následná heydrichiáda na internete/The assassination of Heydrich and the subsequent „heydrichiad“ on the Internet

Stiahnuť / Download


doc. PhDr. Pavol Maliniak, PhD.; Univerzita Mateja Bela; Katedra histórie; Filozofická fakulta SK-974 01, Banská Bystrica; Tajovského 40; pavol.maliniak@umb.sk

Taras V. Shmiher, Dr Habil., Assoc. Prof.; Full Professor of the Hryhoriy Kochur Department of Translation Studies and Contrastive Linguistics; Faculty of Foreign Languages; Ivan Franko National University of Lviv; UA-79 000 Ukraine, Lviv, vul. Universytetska 1; taras.shmiher@lnu.edu.ua

Dr. Daniel Oelbauer; DE-85072 Eichstätt; Schießstättberg 15b; daniel.oelbauer@gmx.de

PhDr. Martin Furmanik, PhD.; Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi; SK-052 01, Spišská Nová Ves; Letná 50; martinfurmanik@gmail.com

doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.; Katolícka univerzita v Ružomberku; Katedra histórie; Filozofická fakulta; SK-034 01, Ružomberok; Hrabovská cesta 1B; peter.olexak@ku.sk