Redakčná rada

Vedúci redaktor 

prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika; Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)

Zástupca vedúceho redaktora

† Mgr. Peter Zmátlo, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

Výkonný redaktor

Mgr. Ján Golian, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

Redakčná rada

doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

doc. dr. Djura Hardi (Univerzita v Novom Sade, Srbsko)

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

Dr. Michael J. Kopanic (University of Maryland, Spojené štáty americké)

prof. dr. Péter Kovács (Katolícka univerzita Pétra Pázmanya v Budapešti, Maďarsko)

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika)

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Univerzita v Bialystoku, Poľská republika)

Mgr. Pavol Labuda, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)

PhDr. Michal Marťák, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

Alexander Maxwell, Ph.D. (Victoria University of Wellington, Nový Zéland)

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika)

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)

doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika)

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika)

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)

doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika)

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav Akadémie vied Českej republiky, Česká republika)

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika)