Skip to main content

Redakčná rada

Redakcia

Hlavný redaktor

doc. PhDr. Peter Olexák, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) peter.olexak@ku.sk

Výkonný redaktor

Mgr. Annamária Adamčíková, annamaria.adamcikova732@edu.ku.sk

Technický redaktor

Mgr. Marek Hasák, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) marek.hasak@ku.sk

 

Redakčná rada

doc. Mgr. Marek Babic, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) marek.babic@ku.sk

Mgr. Ján Golian, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika) jan.golian@ucm.sk

prof. dr. Djura Hardi (Univerzita v Novom Sade, Srbsko) djurahardi@ff.uns.ac.rs

Mgr. Miroslav Huťka, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) miroslav.hutka@ku.sk

Michael J. Kopanic Ph.D. (University of Maryland, Spojené štáty americké) mkopanic@faculty.umgc.edu

prof. dr. Péter Kovács (Katolícka univerzita Pétra Pázmanya v Budapešti, Maďarsko) kovacs.peter@btk.ppke.hu

PhDr. Rastislav Kožiak, PhD. (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika) Rastislav.Koziak@umb.sk

prof. dr hab. Cezary Kuklo (Univerzita v Bialystoku, Poľská republika) c.kuklo@uwb.edu.pl

doc. Mgr. Pavol Labuda, PhD. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika) pavol.labuda@upol.cz

prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika) marekpa@centrum.cz

PhDr. Michal Marťák, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) michal.martak@ku.sk

Alexander Maxwell, Ph.D. (Victoria University of Wellington, Nový Zéland) alexander.maxwell@vuw.ac.nz

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A. Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika) jaroslav.miller@upol.cz

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika) vincent.mucska@uniba.sk

doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika) jaroslav.nemes@uniba.sk

Mgr. et Mgr. Vladimír Olejník, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) vladimir.olejnik@ku.sk

prof. PhDr. David Papajík, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika) david.papajik@upol.cz

doc. PhDr. Andrea Pokludová, Ph.D. (Ostravská univerzita v Ostrave, Česká republika) andrea.pokludova@osu.cz

prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. (Univerzita Karlova v Prahe, Česká republika) jan.rychlik@ff.cuni.cz

doc. PhDr. Michal Slivka, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika)michal.slivka@uniba.sk

doc. Mgr. Peter Šoltés, PhD. (Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Slovenská republika) peter.soltes@savba.sk

doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (Historický ústav Akadémie vied Českej republiky, Česká republika) vlcek@brno.avcr.cz

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Slovenská republika) jozef.zentko@ku.sk