Uzávierka ďalšieho čísla

Redakčná uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla časopisu bude v sobotu 29. február 2020. Všetkým prispievateľom už teraz ďakujeme.

Vyhlásenie o publikačnej etike a nečestnosti

Časopis Kultúrne dejiny (KD) sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Každý druh neetického správania je neakceptovateľný a časopis Kultúrne dejiny nebude tolerovať plagiátorstvo v akejkoľvek forme. Autori predkladajúci príspevky do Kultúrnych dejín prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný v žiadnom jazyku, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku. Nasledujúce povinnosti vymenované pre autorov, redaktorov, posudzovateľov a vydavateľa sú pre nich záväzné a zároveň s nimi musia dodržiavať zásady časopisu Kultúrne dejiny.

Čítať ďalej: Vyhlásenie o publikačnej etike a nečestnosti

Nová internetová stránka časopisu

V mesiaci júl 2013 sme pripravili novú internetovú stránku časopisu. Na tomto mieste nájdete potrebné informácie, obsahy a abstrakty jednotlivých čísel časopisu, pokyny pre autorov, aktuality atď. Budeme ju priebežne aktualizovať.