image1 image2 image3

Uzávierka ďalšieho čísla

Redakčná uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla časopisu bude v sobotu 29. február 2020. Všetkým prispievateľom už teraz ďakujeme.

Vyhlásenie o publikačnej etike a nečestnosti

Časopis Kultúrne dejiny (KD) sa zaväzuje udržať najvyššie štandardy etiky publikovania a využíva všetky spôsoby zistenia praktík zneužívajúcich publikačnú tvorbu. Každý druh neetického správania je neakceptovateľný a časopis Kultúrne dejiny nebude tolerovať plagiátorstvo v akejkoľvek forme. Autori predkladajúci príspevky do Kultúrnych dejín prehlasujú, že obsah ich rukopisov je originálny. Ďalej podávajú uistenie o tom, že ich príspevok, ani jeho časť, nebol doposiaľ nikde publikovaný v žiadnom jazyku, a ani nie je v súčasnosti posudzovaný v inom periodiku. Nasledujúce povinnosti vymenované pre autorov, redaktorov, posudzovateľov a vydavateľa sú pre nich záväzné a zároveň s nimi musia dodržiavať zásady časopisu Kultúrne dejiny.

Čítať ďalej: Vyhlásenie o publikačnej etike a nečestnosti

Nová internetová stránka časopisu

V mesiaci júl 2013 sme pripravili novú internetovú stránku časopisu. Na tomto mieste nájdete potrebné informácie, obsahy a abstrakty jednotlivých čísel časopisu, pokyny pre autorov, aktuality atď. Budeme ju priebežne aktualizovať.

Pozvanie na seminár

pozvanie

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2020  Kultúrne dejiny / Cultural History