Redakčná rada

Redakcia

Jaroslav Nemeš, David Papajík (vedúci redaktori)

Michal Marťák (výkonný redaktor)

Marek Babic, Miroslav Huťka, Štefan Kucík, Peter Šoltés (redaktori)

Redakčná rada

Dániel Bagi, Ivan Chalupecký, Rastislav Kožiak, Pavol Labuda, Pavel Marek, Jaroslav Miller, Vincent Múcska, Peter Olexák, Anna Pobóg Lenartowicz, Andrea Pokludová, Jana Skladaná, Michal Slivka, Radomír Vlček, Peter Zmátlo

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2018  Kultúrne dejiny / Cultural History