2018

01/2018

OBSAH / CONTENTS2018 01

Štúdie, články / Studies, Articles

Dušan ZUPKA: Identita kráľovských dcér a dynastická politika Jagelovcov v Svätej rímskej ríši v 15. a 16. storočí / Identity of Royal Daughters and Dynastic Policy of the Jagiellonians in the Holy Roman Empire in the 15th and 16th Century (pp. 6-25)

Adrienn TENGELY: Problems of Religious Life in the Middle of the 19th Century in the Eger Archdiocese / Problémy náboženského života v arcidiecéze Jáger v polovici 19. storočia (pp. 26-35)

Michael VIKTOŘÍK: Vojenské posádky na Moravě a v Rakouském Slezsku v 19. století / Garrisons in Moravia and Austrian Silesia in the 19th Century (pp. 36-53)

Pramene, preklady / Sources, Translations

Erika Juríková - Silvia Pasminková (eds.): Podstata priateľstva podľa cisterciána Aelreda z Rievaulx / The Essence of Friendship by Cistercian Aelred of Rievaulx (pp. 54-65)

František Šimon (ed.): Úvod J. Gregora Macera Szepsia k Paracelsovmu dielu Archidoxae (1569) / Introduction to Paracelsus´ Archidoxae (1569) by J. Gregor Macer Szepsius (pp. 67-81)

Rozhovory / Interviews

Je treba byť sústavný a mať snahu uzatvárať veci, dokončovať ich.“ Rozhovor s archeológom Bořivojom Nechvátalom / An Interview with an Archaeologist Bořivoj Nechvátal: “One needs to be consistent and strive to resolve things, to complete them.” (pp. 82-89)

Recenzie / Reviews (pp. 90-116)

Anotácie, nové knihy / Annotations, New books (pp. 117-149)

Správy, referáty / Brief notices (pp. 150-152)

Internetové odkazy / Web links (pp. 153-159)
Holokaust na internete / Holocaust Websites


ABSTRACTS

Read more: 01/2018

Editorial Office

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovak Republic
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk 

 

Publisher

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovak Republic
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

 

© 2018  Kultúrne dejiny / Cultural History