Kontakt

Adresa vydavateľa:

VERBUM – vydavateľstvo KU
Hrabovská cesta 5512/1A
034 01 Ružomberok
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

Adresa redakcie:

Kultúrne dejiny; Hrabovská cesta 1; 034 01 Ružomberok; Slovak Republic
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Nevyžiadané príspevky sa nevracajú. Všetky autorské práva sú vyhradené. Rozmnožovanie textu alebo jeho častí v akejkoľvek podobe je možné len s predchádzajúcim súhlasom vydavateľa.