Dávame do pozornosti:

2019-11-27 Vyšlo číslo 2-2019

2019-05-28 Vyšlo číslo 1-2019

2018-11-26 Vyšlo Supplementum 2018

2018-11-26 Vyšlo číslo 2-2018

2018-05-21 Vyšlo číslo 1-2018

2017-11-24 Vyšlo Supplementum 2017

2017-11-24 Vyšlo číslo 2-2017

2017-05-18 Vyšlo číslo 1-2017

2016-11-17 Vyšlo číslo 2-2016

2016-10-06 Vyšlo Supplementum 2016

2016-09-20 Časopis bol indexovaný v databáze Scopus

2016-05-20 Vyšlo číslo 1-2016

2015-11-20 Vyšlo Supplementum 2015

2015-11-20 Vyšlo číslo 2-2015

2015-08-31 Časopis bol indexovaný v databáze La Base d´Information Bibliographique en Patristique (BIBP)

2015-05-20 Vyšlo číslo 1-2015

2014-11-21 Vyšlo Supplementum 2014

2014-11-21 Vyšlo číslo 2-2014

2014-05-18 Vyšlo číslo 1-2014

2013-11-28 Vyšlo Supplementum 2013

2013-11-28 Vyšlo číslo 2-2013

2013-07-03 Pripravená bola nová verzia internetovej stránky časopisu

2013-05-05 Vyšlo číslo 1-2013

2012-11-12 Vyšlo číslo 2-2012

2012-06-19 Časopis bol indexovaný v databáze EBSCOhost

2012-05-02 Vyšlo číslo 1-2012

2011-11-02 Vyšlo číslo 2-2011

2011-06-07 Vyšla recenzia v časopise Slovenskej národnej knižnice: Knižnica, 2011, 5, s. 50-51

2011-04-06 Časopis bol indexovaný v databáze CEEOL.ORG Central and Eastern European Online Library