image1 image2 image3

Uzávierka ďalšieho čísla

Redakčná uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla časopisu bude vo štvrtok 28. februára 2019. Všetkým prispievateľom už teraz ďakujeme.

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2018  Kultúrne dejiny / Cultural History