Uzávierka ďalšieho čísla

Redakčná uzávierka príspevkov do ďalšieho čísla časopisu bude v sobotu 29. február 2020. Všetkým prispievateľom už teraz ďakujeme.