Nová internetová stránka časopisu

V mesiaci júl 2013 sme pripravili novú internetovú stránku časopisu. Na tomto mieste nájdete potrebné informácie, obsahy a abstrakty jednotlivých čísel časopisu, pokyny pre autorov, aktuality atď. Budeme ju priebežne aktualizovať.