image1 image2 image3

Nová internetová stránka časopisu

V mesiaci júl 2013 sme pripravili novú internetovú stránku časopisu. Na tomto mieste nájdete potrebné informácie, obsahy a abstrakty jednotlivých čísel časopisu, pokyny pre autorov, aktuality atď. Budeme ju priebežne aktualizovať.

Redakcia

Kultúrne dejiny;
Hrabovská cesta 1;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421-44-43 22 708, kl. 426
E-mail: kulturnedejiny@ku.sk

Vydavateľ

VERBUM – vydavateľstvo KU;
Hrabovská cesta 5512/1A;
034 01 Ružomberok;
Slovenská Republika
Tel.: +421 44 430 46 93, +421 918 337 452
E-mail: verbum@ku.sk

© 2020  Kultúrne dejiny / Cultural History